Taşınmaz Mal İhaleleri

Defterdarlığımızca  yapılacak olan Yatırım Teşvik Kapsamında İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmazlar İçin İlan. (Son Başvuru Tarihi 03/09/2018)

 


 

Ekler