Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

Atama İşlemleri

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci (6)

2-Açıktan Atama İşlem Süreci (2)

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci (2)

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci (1)

5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

9-Hastalık İzni İşlem Süreci

10-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

11-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

12-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Mazeret İzni İşlem Süreci

14-Muvafakat Verme İşlem Süreci

15-Naklen Atama İşlem Süreci

16-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

17-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

18-Terfi İşlemleri Süreci

19-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci (1)

20-Vekalet İşlem Süreci

21-Yeniden Atanma İşlem Süreci

22-Yıllık İzin İşlem Süreci

23-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci (1)

24- İşçi ve 4-C li Personelin İzin İşlemleri Süreci

Disiplin Soruşturma ve İdari Davalar

1-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

2-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

3-İdari Dava İşlemleri Süreci

4-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

5-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

6-Disiplin İşleri İşlem Süreci

7-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

8-Malbildirimi İşlem Süreçleri

Kadro,Sınav,Eğitim,Bilgi İşlem

1-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

2-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

3-Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

4-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

5-Personel Bilgi Formu _Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci

6- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci (1)

7- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri (1)

8- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri (1)

9-TODAİE Ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri (1)

10-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

11- Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci (1)

Mali İşlemler

1-Açık İhale İşlemleri Süreci

2-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci (1)

3-DMO’dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri

4-Doğrudan Temin İşlem Süreci

5-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

6-Giyecek Yardımı İşlem Süreci

7-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

8-Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

9-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

10-Memur Maaşları İşlem Süreci

11-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

12-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

13-Yolluk İşlemleri Süreci

Sosyal Yönetsel İşler

1-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

2-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

3-Bilgi Edinme

4-BİMER

5-Genel Evrak

6-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

7-Kimlik İşlemleri (1)

8-Komisyon Görevlendirme (2)

9-Pasaport İşlemleri Süreci

10-Sevk Tehir (1)

11-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi (1)

Ekler