GİRESUN DEFTERDARLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun İle İlgili Giresun Defterdarlığından Basın Açıklaması

Basın Açıklaması 7143