Defterdarlığımız Keşap Malmüdürlüğünce 29.06.2018 tarihinde Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır.

Defterdarlığımız Keşap Malmüdürlüğünce  29.06.2018 tarihinde Taşınmaz Satış İhalesi yapılacaktır.

 

Keşap Malmüdürlüğünden Taşınır Mal Satış İlanı